גן חיבוקים -

ילדים

סדר יום בגן

08:30 - 07:30:  הגעה לגן

09:00 - 08:30:  מפגש בוקר

09:30 - 09:00:  ארוחת בוקר

11:30 - 09:30:  משחק חופשי

11:30 - 11:15:  פעימת ספיגה (מפגש צהריים וסיפור השבוע)

11:45 - 11:30: התארגנות לארוחת צהריים ורחיצת הידיים והפנים

12:45 - 11:45: ארוחת צהריים

13:00 - 12:45: הכנות לשנת הצהריים

14:30 - 13:00: שנת צהריים

16:00 - 14:30: השכמה, ארוחה קלה ומשחק חופשי עד להגעת ההורים

סדר יום בגן

08:30 - 07:30:  הגעה לגן

09:00 - 08:30:  מפגש בוקר

09:30 - 09:00:  ארוחת בוקר

11:30 - 09:30:  משחק חופשי

11:30 - 11:15:  פעימת ספיגה (מפגש צהריים וסיפור השבוע)

11:45 - 11:30: התארגנות לארוחת צהריים ורחיצת הידיים והפנים

12:45 - 11:45: ארוחת צהריים

13:00 - 12:45: הכנות לשנת הצהריים

14:30 - 13:00: שנת צהריים

16:00 - 14:30: השכמה, ארוחה קלה ומשחק חופשי עד להגעת ההורים

סיפורים

שירים

השיר שחביבה שרה כל יום לילדים, לפני שינת הצהריים:)

מעגלי בוקר

גן חיבוקים

02-6435051

גבעת בית הכרם 3/38

ruthyb9164@gmail.com

המקום נגיש לנכים

cover image designed by freepik